----  Het WEF, World Economic Forum houdt de hele wereld in zijn greep. Op deze pagina's probeer ik duidelijk te maken wat het WEF is en wie er aan deelnemen. --